Energi – en framgångsrik POC

Calejo har framgångsrikt implementerat sin AI-motor i en älv i fyra vattenkraftverk i norra Sverige. Mellan varje kraftverk finns vattenmagasin som utnyttjas för reglering till förmån för kraftproduktion i kraftverken. Då planeringen av kraftproduktionen baseras på hur mycket vatten som finns att tillgå i magasinen, så är just bestämningen av tillgänglig vattenvolym utifrån mätningar av magasinsytan fundamental. Bra volymbestämning ger förutsättningar för produktionen att följa optimal körplan.

Som en del av POC:en utbildade Calejo energibolagets analytiker, samtidigt som en ny modelleringstjänst implementerades för att hjälpa till att bättre förstå vad som händer med vattenflödena i de tre vattenmagasinen. Med hjälp av AI-motorn kunde magasinsvolymen framgångsrikt bestämmas med en upplösning på cm-nivå för nivåerna mellan sänkningsgräns och dammkrön för respektive magasin.

 • Vårt erbjudande

  Vi har utvecklat en portfölj av proprietära, exklusiva och industriellt anpassade AI-motorer, som hjälper industrins…

 • Detta är Calejo Control

  Genom en kombinationen av avancerad simulering av komplexa system (som i detta fall görs i…

 • Energi – en framgångsrik POC

  Calejo har framgångsrikt implementerat sin AI-motor i en älv i fyra vattenkraftverk i norra Sverige.…

 • VA-optimering

  Tillsammans med Sweco har Calejo även initierat ett projekt i syfte att med hjälp av…

 • Smartare järnväg

  Calejo utvärderar möjligheten att med hjälp av AI och tillsammans med strategiska partners effektivisera underhållet…

 • Klimatkontroll i fastigheter

  Med hjälp av Calejo Control kan vi hjälpa industrier och fastighetsbolag att förbättra komfort och…