The Calejo Model

Vår utgångspunkt är att industrins produktion och processer bäst förstås och sköts av de som verkligen har verksamhetsförståelse, det vill säga av industrins egna operatörer. Vår uppgift blir att avdramatisera detta med AI genom utbildning av operatörerna och genom att bistå med vår intelligenta och unika AI-motor.

Så här går vi och våra strategiska partners tillväga i ett nära samarbete:

 1. Kravfångst. Genomgång av existerande system, liksom möjlighet att fånga data och tidiare erfarenheter. I samarbete med sina partners hjälper Calejo kunderna att upptäcka, fånga, strukturera, värdera och analysera sina dataflöden (Data Mining och Business Intelligence). En viktig förutsättning för detta utvecklingsarbete är en grundläggande kompetens i avancerad dataanalys.
 1. Modellering. Matematisk Modelica-modell över aktuellt system, där systemet simuleras i detalj och samkörs med relevanta externa databaser inkl. tidigare simuleringar.
 1. Datatvätt. Existerande data tvättas.
 1. Analys och dokumentation. Utifrån simuleringsmodell tas förslag fram för implementering. Analys av data är en process för inspektion, rengöring, transformering och modellering av data med målet att upptäcka användbar information, föreslå slutsatser och stödja beslutsfattande.
 1. Workhops. Kunskapsöverföring av AI-baserat arbetssätt.

 • Vårt erbjudande

  Vi har utvecklat en portfölj av proprietära, exklusiva och industriellt anpassade AI-motorer, som hjälper industrins…

 • Detta är Calejo Control

  Genom en kombinationen av avancerad simulering av komplexa system (som i detta fall görs i…

 • Energi – en framgångsrik POC

  Calejo har framgångsrikt implementerat sin AI-motor i en älv i fyra vattenkraftverk i norra Sverige.…

 • VA-optimering

  Tillsammans med Sweco har Calejo även initierat ett projekt i syfte att med hjälp av…

 • Smartare järnväg

  Calejo utvärderar möjligheten att med hjälp av AI och tillsammans med strategiska partners effektivisera underhållet…

 • Klimatkontroll i fastigheter

  Med hjälp av Calejo Control kan vi hjälpa industrier och fastighetsbolag att förbättra komfort och…