VA-optimering

Tillsammans med Sweco har Calejo även initierat ett projekt i syfte att med hjälp av Calejos AI-motor optimera styrningen av pumpstationer i kommuners avloppsnät.

Ambitionen  är att kunna styra VA system utifrån en rad olika parametrar, som hydrologiska modeller, erfarenhet, historiska data och prognosdata från SMHI, energipriser med mera.

Vinsterna är flera:

 • Energi och miljömässiga fördelar med en optimerad drift och bättre styrning av hela avloppssystemet.
 • Minskad bräddning.
 • Möjlighet att kontrollera och påverka kvaliteten på avloppsvatten.
 • Mer kunskap om var och hur mycket tillskottsvatten som tillförs systemet.
 • Ökad potential i systemet för att klara av en utbyggnad
 • Tydligare kravspec på en framtida organisation

Drift och förvaltning av kommuners VA system är kritiskt för en hållbar stadsutveckling. Genom nytt angreppssätt med hjälp av AI, så kommer man kunna använda existerade infrastruktur längre genom att kunna optimera driften samt i framtiden bygga morgondagens system mer redundanta och kostnadseffektiva.

 • Vårt erbjudande

  Vi har utvecklat en portfölj av proprietära, exklusiva och industriellt anpassade AI-motorer, som hjälper industrins…

 • Detta är Calejo Control

  Genom en kombinationen av avancerad simulering av komplexa system (som i detta fall görs i…

 • Energi – en framgångsrik POC

  Calejo har framgångsrikt implementerat sin AI-motor i en älv i fyra vattenkraftverk i norra Sverige.…

 • VA-optimering

  Tillsammans med Sweco har Calejo även initierat ett projekt i syfte att med hjälp av…

 • Smartare järnväg

  Calejo utvärderar möjligheten att med hjälp av AI och tillsammans med strategiska partners effektivisera underhållet…

 • Klimatkontroll i fastigheter

  Med hjälp av Calejo Control kan vi hjälpa industrier och fastighetsbolag att förbättra komfort och…