Klimatkontroll i fastigheter

Med hjälp av Calejo Control kan vi hjälpa industrier och fastighetsbolag att förbättra komfort och inomhusklimat i nya och befintliga byggnader samtidigt som de gör betydande energibesparingar. Målsättningen är att skapa ett intelligent system, som är mycket lättare att hantera och implementera för kunderna än de mindre intelligenta system som finns idag. Calejo Control kan också bidra till att förbättra komforten, spara energi och optimera kontrollen av inomhusklimatet i nya och befintliga byggnader.

Ambitionen är även att hjälpa kunden att få mer ur planerade och redan gjorda investeringar.

Med hjälp av Calejo Control kan kunderna själva simulera och avge prognoser om framtida energiförbrukning och inomhusmiljö i syfte att bättre kunna uppskatta framtida energiförbrukning och luftmiljö för gamla och nya byggnader.

 • Vårt erbjudande

  Vi har utvecklat en portfölj av proprietära, exklusiva och industriellt anpassade AI-motorer, som hjälper industrins…

 • Detta är Calejo Control

  Genom en kombinationen av avancerad simulering av komplexa system (som i detta fall görs i…

 • Energi – en framgångsrik POC

  Calejo har framgångsrikt implementerat sin AI-motor i en älv i fyra vattenkraftverk i norra Sverige.…

 • VA-optimering

  Tillsammans med Sweco har Calejo även initierat ett projekt i syfte att med hjälp av…

 • Smartare järnväg

  Calejo utvärderar möjligheten att med hjälp av AI och tillsammans med strategiska partners effektivisera underhållet…

 • Klimatkontroll i fastigheter

  Med hjälp av Calejo Control kan vi hjälpa industrier och fastighetsbolag att förbättra komfort och…