Detta är Calejo Control

bild_kugghjul

Genom en kombinationen av avancerad simulering av komplexa system (som i detta fall görs i Modelica, som är en "open source"-plattform med tung industriell uppbackning) samt AI-block uppbyggda med hjälp av Reinforcment Learning har Calejo utvecklat en självlärande AI-motor, som kan användas för att optimera och styra industrins processystem. Tekniken med avancerad simulering används idag inom flera områden globalt och utvecklas kontinuerligt. Att använda AI med Reinforcment Learning för att utveckla simuleringen är en unik spetsteknologi som tidigare inte har funnits implementerad i någon annan industri i världen. 

Denna spjutspetsteknologi hjälper Calejo och Calejos kunder att använda AI i syfte att förbättra simuleringen av komplexa system, där det i dagsläget saknas mätvärden eller förståelse för hur dessa fungerar. Nästa steg blir att med hjälp av Calejos AI-motor också optimera dessa system.

 • Vårt erbjudande

  Vi har utvecklat en portfölj av proprietära, exklusiva och industriellt anpassade AI-motorer, som hjälper industrins…

 • Detta är Calejo Control

  Genom en kombinationen av avancerad simulering av komplexa system (som i detta fall görs i…

 • Energi – en framgångsrik POC

  Calejo har framgångsrikt implementerat sin AI-motor i en älv i fyra vattenkraftverk i norra Sverige.…

 • VA-optimering

  Tillsammans med Sweco har Calejo även initierat ett projekt i syfte att med hjälp av…

 • Smartare järnväg

  Calejo utvärderar möjligheten att med hjälp av AI och tillsammans med strategiska partners effektivisera underhållet…

 • Klimatkontroll i fastigheter

  Med hjälp av Calejo Control kan vi hjälpa industrier och fastighetsbolag att förbättra komfort och…