Vårt erbjudande

Vi har utvecklat en portfölj av proprietära, exklusiva och industriellt anpassade AI-motorer, som hjälper industrins företag och anläggningar att ytterligare effektivisera och miljöförbättra sin produktion och sina processer.

Denna processtyrande AI-motor - Calejo Control –är ett generiskt verktyg, som kan användas för industrins samtliga processer. Calejo Control finns utvecklad för infrastruktur och smarta städer, för energiproduktion, samt för process- och tillverkande industrier.

Med stöd av våra strategiska partners tillhandahålls Calejo Control via prenumerationer.

 • Vårt erbjudande

  Vi har utvecklat en portfölj av proprietära, exklusiva och industriellt anpassade AI-motorer, som hjälper industrins…

 • Detta är Calejo Control

  Genom en kombinationen av avancerad simulering av komplexa system (som i detta fall görs i…

 • Energi – en framgångsrik POC

  Calejo har framgångsrikt implementerat sin AI-motor i en älv i fyra vattenkraftverk i norra Sverige.…

 • VA-optimering

  Tillsammans med Sweco har Calejo även initierat ett projekt i syfte att med hjälp av…

 • Smartare järnväg

  Calejo utvärderar möjligheten att med hjälp av AI och tillsammans med strategiska partners effektivisera underhållet…

 • Klimatkontroll i fastigheter

  Med hjälp av Calejo Control kan vi hjälpa industrier och fastighetsbolag att förbättra komfort och…