AI och etik

För Calejo är den etiska dimensionen ständigt närvarande. Alla våra AI-leveranser styrs av dessa fem ledande etiska principer:

 1. Vi garanterar att varje AI-system har en mänsklig ägare.
 2. När vi tränar våra algoritmer gör vi vårt bästa att träningsdata har ett mångsidigt syfte och att arbetet inte är ensidigt inriktat och partiskt.
 3. När vi använder AI ska vi försäkra oss, partners och kunder om att användaren eller avsändaren inte är en robot. Vi och våra kunder ska veta om och när vi och de har med en maskin eller människa att göra.
 4. Vi ska alltid ha mänsklig kontroll över IT och AI, såväl i implementeringsfasen som när systemet är igång.
 5. Ambitionen är alltid att systemen ska vara hälsosamma för människor, vilket innebär att vi alltid testar och noggrant kontrollerar systemen innan vi lanserar dem. Vid oetiska och/eller felaktiga beslut och incidenter ska det alltid finnas en klar och öppen handlingsplan. När systemet inte uppträder som förväntat, så ska vi ha en färdig aktionsplan för hur vi informerar, mäter och undersöker person- och datasäkerhet för människorna.

 • Vårt erbjudande

  Vi har utvecklat en portfölj av proprietära, exklusiva och industriellt anpassade AI-motorer, som hjälper industrins…

 • Detta är Calejo Control

  Genom en kombinationen av avancerad simulering av komplexa system (som i detta fall görs i…

 • Energi – en framgångsrik POC

  Calejo har framgångsrikt implementerat sin AI-motor i en älv i fyra vattenkraftverk i norra Sverige.…

 • VA-optimering

  Tillsammans med Sweco har Calejo även initierat ett projekt i syfte att med hjälp av…

 • Smartare järnväg

  Calejo utvärderar möjligheten att med hjälp av AI och tillsammans med strategiska partners effektivisera underhållet…

 • Klimatkontroll i fastigheter

  Med hjälp av Calejo Control kan vi hjälpa industrier och fastighetsbolag att förbättra komfort och…