Våra experter

Calejos tjänster och produkter är utvecklade i absolut framkant när det gäller forskning inom robotik, maskininlärning och artificiell intelligens. Nyckeln till Calejos framgång är denna personliga kontakt med internationella forskargrupper i Europa, Asien och Nordamerika.

Dr. Leonard Johard, CTO, grundare och postdoktorforskare vid Innopolis, Ryssland, och en utvecklare av molnbaserade hjärnsimulatorer i CERN openlab, Schweiz. Han skrev sitt första neurala nätverksbibliotek på 17 och har sedan förföljt utvecklingen för stark AI. Hans doktorsavhandling från den prestigefyllda Scuola Superiore Sant'Anna i Italien beskriver den första matematiska modellen av det mänskliga motorsystemet. Leonard är för närvarande inblandad i BioDynaMo, en internationell insats för att skapa en fullskalig simulering av den lärande mänskliga hjärnan. Han förväntar sig att den ska ta sina första steg i en robotkropp 2018 Leonard är expert på konstgjorda neurala nätverk och förstärkningslärande.

Johannes Holmberg, CEO. Civilingenjör från KTH med inriktning mekatronik och automation. Magisterexamen i företagsekonomi med inriktning på entreprenörskap från Stockholms Universitet. Har under de senaste 15 åren haft ledande positioner inom konsultbolag med fokus på industrin. Bred erfarenhet av produkt- och tjänsteförsäljning inom industriautomation.

 Carl Johard, CMO, har en lång erfarenhet som ekonomijournalist, marknads- och kommunikationsspecialist. Han har varit chefredaktör för globala tidningar och sajter, samt PR-, IR-, kommunikations- och marknadsdirektör för flera svenska och globala industriföretag och organisationer.

Dr Joseph Brown, biträdande professor och chef för AI i Game Development Lab på Innopolis, Ryssland. Joseph Brown är en pragmatisk matematiker med breda vetenskapliga perspektiv. Han har ett långt samarbete med bilindustrin vid analys och optimering av produktionslinjer. Hans vetenskapliga intresse för statistik har också lett till flera genombrott i vår förståelse av genetiska algoritmer och evolution. Joseph Brown är expert på genetiska algoritmer, utvecklingsprogrammering och tillverkningssystemanalys.

Dr Sebastian Ille, besökande biträdande professor vid libanesiska amerikanska universitetet, Libanon. Sebastian Ille är beräkningsekonom på ett antal europeiska universitet. Hans forskning är mångsidig men kretsar mest kring beteendemedelsbaserade modeller. Hans talrika verk i spelteori förklarar en rad sociala och ekonomiska problem: skapandet av sociala normer, kulturkonflikter, makroekonomiska mönster, stabiliteten i finansiella system och konflikter i fusioner. Sebastian Ille är expert på beteendeekonomi, agentbaserade simuleringar och spelteori

Dr Vittorio Lippi, postdoktoralforskare vid Universitetet i Freiburg, Schweiz. Vittorio Lippi är en maskinlärande expert som tog sin doktorsavhandling på Scuola Superiore Sant'Anna i Italien, där han utförde analyser av mänskliga rörelsesdata samlade från en rad sensorer. På Universitetet i Freiburg tillämpar han kunskapen från mänsklig rörelse för att förbättra robotteknik, med nya biologiskt inspirerade kontroller som lovar nya nivåer av smidighet. Vittorio har också arbetat med att analysera de stora mängderna data som härrör från Hadron Colliders hos CERN. Vittorio Lippi är expert på maskininlärning och robotik.

Dr. Jooyoung Lee, biträdande professor vid Innopolis University, Ryssland. En examen från Seoul University, Sydkorea, och med en Phd från Syracuse University, USA. Jooyoung Lee har varit involverad i Data Fusion and Visualization Project med JP Morgan och utvecklingen av ryktebaserade algoritmer för sociala nätverk och automatisk dokumentklassificering. Jooyoung Lee är expert på social nätverksanalys och ryktehantering.

Amina Keldibek, Researher i neurala nätverk och tillämpad maskininlärning. Amina har tidigare arbetat i ALARIS-robotiklaboratoriet inom mekanik och kontroll av humanoidrobotar, vision och neuromorphic control arkitekturer.

Oksana Korotkova, Projektledare för våra internationella lag. Hon har arbetat som översättare, tolk och projektledare vid flera internationella evenemang som FIFA, FINA, Formel 1 och OS.

 • Vårt erbjudande

  Vi har utvecklat en portfölj av proprietära, exklusiva och industriellt anpassade AI-motorer, som hjälper industrins…

 • Detta är Calejo Control

  Genom en kombinationen av avancerad simulering av komplexa system (som i detta fall görs i…

 • Energi – en framgångsrik POC

  Calejo har framgångsrikt implementerat sin AI-motor i en älv i fyra vattenkraftverk i norra Sverige.…

 • VA-optimering

  Tillsammans med Sweco har Calejo även initierat ett projekt i syfte att med hjälp av…

 • Smartare järnväg

  Calejo utvärderar möjligheten att med hjälp av AI och tillsammans med strategiska partners effektivisera underhållet…

 • Klimatkontroll i fastigheter

  Med hjälp av Calejo Control kan vi hjälpa industrier och fastighetsbolag att förbättra komfort och…