Definitioner

Vad är AI?

Betydelsen av AI har varierat under de senaste decennierna. Idag är AI primärt ett samlingsnamn för intelligenta adaptiva system baserade på maskininlärning. Dessa system skiljer sig från klassisk statistik genom en högre grad av automation, skalbarhet i parametrar och data samt en empiriskt framtagen metodik som lägger tyngden på flexibla modeller utan krav på problemspecifik statistisk modellering.

Vad menas med data?

Data i dess strikta bemärkelse är oorganiserade observationer och fakta. Ibland används begreppet rådata för att sätta begreppet i kontrast mot vissa mer lösa användningar av konceptet data som även inkluderar information.

Gränsdragningen mellan data och information är inte glasklar. I de fall då data levereras från extern part är den närmast att betrakta som rådata så länge vi inte har någon kontroll över hur den beräknas.

 • Vårt erbjudande

  Vi har utvecklat en portfölj av proprietära, exklusiva och industriellt anpassade AI-motorer, som hjälper industrins…

 • Detta är Calejo Control

  Genom en kombinationen av avancerad simulering av komplexa system (som i detta fall görs i…

 • Energi – en framgångsrik POC

  Calejo har framgångsrikt implementerat sin AI-motor i en älv i fyra vattenkraftverk i norra Sverige.…

 • VA-optimering

  Tillsammans med Sweco har Calejo även initierat ett projekt i syfte att med hjälp av…

 • Smartare järnväg

  Calejo utvärderar möjligheten att med hjälp av AI och tillsammans med strategiska partners effektivisera underhållet…

 • Klimatkontroll i fastigheter

  Med hjälp av Calejo Control kan vi hjälpa industrier och fastighetsbolag att förbättra komfort och…